Про закладДатою заснування Львівського економічного ліцею (ЛЕЛ) прийнято вважати 1996 рік. Тоді економічні класи СШ № 87, у рамках яких велася співпраця з Львівським банківським коледжем, отримали приміщення дитячого садочка, що за кілька місяців було реконструйовано в кабінети.
Все почалося рівно тринадцять років тому назад. Чому таке щастя випало саме на долю середньої школи №87, яка знаходиться у старому районі міста Львова, здивувало багатьох. Із стін СШ № 87 вийшли учні економічних класів і колектив педагогів – однодумців, який очолив Ігор Васильович Шеремета .
Комплекс діяв, він розширював свої можливості. Тісна співпраця, співтворчість, розуміння між викладачами, учнями студентами. На першому місці навчальна робота за новими планами і програмами, над якими працювали адміністрація та методисти коледжу і ліцею. А також вони спільно розв’язували проблеми. Які стосувалися змін у викладанні фахових дисциплін та загальноосвітніх предметів. Творчо та нетрадиційно підходили до роботи із здібними та обдарованими дітьми викладачі коледжу і ліцею. Науково – пошукові роботи, конференції, семінари, прес – конференції, „круглі столи”, літературно – музичні вечори, творчі зустрічі, засідання клубу „Партнерство” стали традиційними у спільній роботі комплексу.
Діяльність Львівського економічного ліцею спрямована на одержання учнями освіти понад державний мінімум та здійснення науково-практичної підготовки. Ліцей має чітко визначений профіль і умови для залучення учнів до пошукової роботи. Щоби ця діяльність мала відповідний науково-педагогічний рівень, у ліцеї створена науково-методична рада, завдання якої — підготувати педагога, здатного працювати з обдарованими дітьми, розробляти зміст і методику викладання нових предметів, спецкурсів, вести науково-пошукову роботу і вчити цього своїх учнів, на високому науково-теоретичному рівні аналізувати власну педагогічну діяльність.
Перший крок на шляху до поставленої мети — створення атмосфери співпраці і співтворчості.
Нині Львівський економічний ліцей є автономним навчальним закладом, який незважаючи на його державне підпорядкування самостійно вирішує питання забезпечення підручниками та комп'ютерною технікою.
Для дітей, які пройшли через вип­робування вступними іспитами (мате­матика та українська мова) і зараховані до сім'ї ліцеїстів, ЛЕЛ без перебільшен­ня стає першою сходинкою у світ до­рослого життя. Тут вчорашні бешкет­ники перетворюються у поважних мо­лодих людей.
Як наслідок - зароджуються нові традиції ліцею, свята й ювілеї, впроваджуються новинки у методичний арсенал, формується цілісна система виховного процесу. Насамперед, значна увага приділяється індивідуальній роботі з учнями. Зокрема, при вступі абітурієнтів, детальному вивченню документів про освіту, посвідчень про отриману додаткову освіту, прослухані курси та факультативи, участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях.
Особливих зусиль докладає педагогічний колектив для формування міцної учнівської родини - «ліцей», у чому йому допомагають батьки. Тісній співпраці сприяють проведення батьківських зборів, засідання комітетів, групові й індивідуальні консультації, робота психологічної служби.
Взаєморозуміння, спільна мета, співпраця вчителів, учнів та батьків створюють сприятливі умови для гармонійного розвитку і творчого самовираження особистості, людини, майбутнього економіста, громадянина України.

Немає коментарів:

Дописати коментар